Rättshjälp och taxor

Rättshjälp och taxor kommer ut en gång per år och innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar.

Publikationen ges endast ut i digitalt format och går inte att beställa som trycksak.

I anledning av införandet av kvällsberedskapen har Domstolsverket tagit fram följande föreskrifter om ersättning till offentliga försvarare.

  • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:4) om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid (ändrad genom DVFS 2020:8)
  • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:5) om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt (ändrad genom DVFS 2020:9)

Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2020.

Rättshjälp och taxor har uppdaterats med konsoliderade versioner av DVFS 2019:5 och DVFS 2020:4.

2019

Domstolsverkets författningssamling

Uppdaterad
2019-09-16