Videokonferens

Domstolarna är utrustade med moderna videokonferenssystem. Det är alltid ordföranden i respektive mål som bestämmer om det är lämpligt att någon får delta i förhandlingen via videokonferens (även kallad videolänk).

Rekommendationer för till exempel advokater som vill använda videokonferens

Domstolsverket, som ansvarar för tekniken på domstolen, rekommenderar att externa deltagare använder hårdvarubaserade videokonferenssystem eftersom de är mer driftsäkra än mjukvarubaserade system.

Men även mjukvaru-/molnbaserade videokonferenssystem fungerar. Tänk på att dessa system är känsligare eftersom de är beroende av bland annat datorns, mobilens eller plattans processorkraft.

Kan jag använda Skype/Teams?

Nej. Skype/Teams är inte traditionell videokonferens, utan en videochat. Om man ska ringa från Skype/Teams till ett traditionellt videokonferenssystem kräver det en infrastruktur som översätter signalerna, något Sveriges Domstolar inte har.

Tekniska specifikationer för den som ska köpa in ett videokonferenssystem

För hårdvarubaserade videokonferenssystem

Videokonferenssystemet bör:

  • klara av att bli upp ringd på IP (med protokoll H323 och/eller SIP),
  • klara av krypterad kommunikation (AES-128),
  • kunna ta emot presentation som duovideo (eller via protokoll h.239)

Några exempel på hårdvarubaserade videokonferenssystem är Cisco Telepresence, Polycom, LifeSize och Radvision.

För mjukvarubaserade videokonferenssystem

Det finns många företag som erbjuder mjukvaru-/molnbaserade videokonferenssystem. De flesta har kryptering, men det är viktigt att ni försäkrar er om detta innan ni köper en sådan produkt.

Ni behöver även få en videokonferens-adress (ser ofta ut så här: något@någotannat.se, eller så här: 1.2.3.4) som domstolen kan ringa till.

Några exempel på system är Cisco (Webex), STV (Smart meeting), Atea (Atea Anywhere), Tele2 (video i molnet), Office Management (Visual meeting), Offitech (Lifesize), DAVPARTNER (DAVMeeting), StarLeaf.

Frågor om videokonferens?

Kontakta domstolen om du har frågor om att använda videokonferens i ditt mål.

Har du tekniska frågor om videokonferenssystem, kan du vända dig till Teknikenheten på Domstolsverket, tel. 036-15 53 00 (växel) eller via e-post:

Uppdaterad
2020-04-06