Du har erfarenheten. Vi har uppdraget.

Du har erfarenheten. Vi har uppdraget.

Just nu rekryterar vi tekniska råd och juristdomare till mark- och miljödomstolarna. En ny nationell plan för omprövning av vattenkraft gör att vi behöver fler medarbetare som kan arbeta med dessa frågor.

Fem personer som står vid en sjö och diskuterar. Foto.