Domstolshandläggare – navet i det praktiska arbetet

Som domstolshandläggare gör du det mesta av det praktiska arbetet på domstolen som inte kräver en juristutbildning.
Man i vinröd skjorta Biran Zhang jobbar som domstolshandläggare på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Du handlägger olika typer av mål, bokar möten och förhandlingar med advokater, och möter och bemöter människor som på olika sätt kommer i kontakt med domstolen. Du behöver du inte ha någon juridisk universitetsutbildning för att arbeta som domstolshandläggare, även om du använder dig av juridik i vardagen.

Arbetsuppgifterna för en domstolshandläggare är många och skiftande, och du har stort eget ansvar. Tillsammans med andra ser du till att domstolens för- och efterarbete i olika mål och ärenden genomförs på ett opartiskt och effektivt sätt. I arbetet ingår att förbereda mål som kommer in till domstolen fram tills de är klara för avgörande.

Arbetsuppgifterna innebär också att expediera domar som är klara, bevaka frister och planera förhandlingsdagar. Att föra protokoll kan också förekomma. Du bidrar också till att alla som kommer i kontakt med domstolen får en bra service och ett bra bemötande.

Ibland hanterar du flera olika mål och ärenden parallellt och vissa sorters mål innebär självständig beredning fram till förhandling. Arbetet innebär mycket kontakt med domstolens medarbetare, allmänheten och rättens parter, det vill säga advokater, åklagare, tolkar och vittnen.
I vissa domstolar kallas domstolshandläggare för domstolssekreterare, men arbetsuppgifterna är ofta desamma.

Uppdaterad
2019-09-16