Information med anledning av coronavirus

Känner du sjukdomssymptom – även lindriga symptom – ber vi dig att inte besöka hovrätten.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ber vi dig att inte besöka hovrätten. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Domstolar omfattas inte av regeringens beslut om att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Om du ska delta i en huvudförhandling

Om du är kallad till en huvudförhandling i hovrätten gäller kallelsen tills du får annan information. Du måste därför kontakta oss inför förhandlingen om du har sjukdomssymptom. Du når oss enklast via e-post.

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Måndag–fredag kl. 8.00–16.00

Telefon: 090-17 20 00

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån använda e-post i stället.

Vilka följder får den uppkomna situationen för hovrättens rättegångar?

Vi ställer inte in rättegångar men på grund av risken för smittspridning är det angeläget att så många mål som möjligt kan avgöras utan huvudförhandling.

Vad som händer med våra rättegångar kan du läsa på sidan ”Vad händer med våra rättegångar?”.

Studiebesök

Från och med måndag 16 mars 2020 och tills vidare tar vi inte emot några studiebesök.

Frågor om covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. På webbplatsen 1177 vårdguiden finns en aktuell lista över symptom och annan information om covid-19.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

För att följa utvecklingen kan du gå in på Folkhälsomyndighetens och regeringens respektive webbplatser. Du kan även gå in på svenska myndigheters gemensamma webbplats för krisinformation, Krisinformation.se.

Uppdaterad
2020-11-23