Vad händer med våra rättegångar?

Vi ställer inte in rättegångar men på grund av risken för smittspridning är det angeläget att så många mål som möjligt kan avgöras utan huvudförhandling.

Huvudförhandlingar

I de fall det blir aktuellt att ställa in rättegångar kontaktar hovrätten parterna. Om du är kallad till huvudförhandling och inte fått besked från hovrätten om att din förhandling är inställd, gäller fortfarande din kallelse.

Vid huvudförhandlingar i hovrätten sitter vi så glest som möjligt. Det betyder bland annat att några av rättens ledamöter kan komma att sitta vid ett partsbord när parterna eller någon av parterna närvarar via video. Vid domarbordet finns plexiglasskivor placerade mellan ledamöterna. Plexiglasskivor finns även utställda på parternas bord.

Vi har även glesat ut rättssalarnas åhörarplatser.

Förpackningar med munskydd finns tillgängliga i rättssalarna.

Handsprit finns tillgänglig på toaletterna, vid kaffeautomaten i hallen utanför rättssalarna och i häktesutrymmet.

Närvara via videokonferens

Vid huvudförhandlingar har parterna möjlighet att närvara via videokonferenssystem eller videokonferens med virtuellt mötesrum (brygga). Det sistnämnda innebär att parter, med god internetuppkoppling, kan närvara via sin mobiltelefon, surfplatta eller dator via en videokonferensbrygga som hovrätten bokar. Du kopplar upp dig via en länk som du får i ett mejl från hovrätten. Kontakta hovrätten i god tid ifall du vill delta via videokonferens. 

Avgörande utan huvudförhandling

På grund av risken för smittspridning, finns starka skäl att undvika en muntlig förhandling. Det är därför angeläget att så många rättegångar som möjligt kan genomföras utan huvudförhandling.

Hovrätten vill därför påminna om att parterna kan lämna sitt samtycke till att en rättegång genomförs utan huvudförhandling. Handläggningsmodellen innebär regelmässigt kortare handläggningstider samtidigt som hovrättens ledamöter går igenom målets alla delar på samma noggranna sätt som vid och efter en huvudförhandling med parterna närvarande. En skillnad är dock att nämndemän inte medverkar när målen avgörs utan huvudförhandling.

Hovrättens rättegångar i Luleå

För att minska risken för smittspridning kommer hovrätten, i enlighet med de allmänna råden, inte att företa några resor till Luleå. Det betyder att de rättegångar som planerats i Luleå ställs om till videoförhandlingar. Hovrätten kommer inte att hålla några huvudförhandlingar på plats i Luleå så länge de skärpta restriktionerna gäller.

Uppdaterad
2020-11-19