Vad händer med våra rättegångar?

På grund av spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 ställer hovrätten in vissa rättegångar och färre mål sätts ut till huvudförhandling.

Rättegångar i mål som ska handläggas med förtur, till exempel ungdomsmål och mål med häktade personer, kommer dock att genomföras som planerat. I sådana mål och vid de huvudförhandlingar som trots allt hålls försöker hovrätten att i möjligaste mån låta aktörerna medverka via videokonferens.

I de fall det blir aktuellt att ställa in rättegångar kontaktar hovrätten parterna.

Många av hovrättens nämndemän är över 70 år och dessa kommer i enlighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten inte att kallas till tjänstgöring. Även detta kan innebära att färre mål kan sättas ut till huvudförhandling.

Hovrätten vill påminna om att parterna kan lämna sitt samtycke till att ett mål avgörs utan huvudförhandling. Handläggningsmodellen innebär regelmässigt kortare handläggningstider samtidigt som hovrättens ledamöter går igenom målets alla delar på samma noggranna sätt som vid och efter en huvudförhandling med parterna närvarande. En skillnad är dock att nämndemän inte medverkar när målen avgörs utan huvudförhandling.

Om du är kallad till huvudförhandling och inte fått besked från hovrätten om att din förhandling är inställd, gäller fortfarande din kallelse.

Uppdaterad
2020-04-06