Dataskyddsombud

Hovrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Hovrätten för Övre Norrland är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen. Hovrättens dataskyddsombud kontrollerar att dataskyddsförordningen följs och är kontaktperson när det gäller frågor om hovrättens behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hovrättens behandling av personuppgifter kan du mejla till vårt dataskyddsombud, hovrättsrådet Tom Madell.

Uppdaterad
2019-08-30