Tillsatta anställningar

Du som fått anställning kan se det i en lista som publiceras nedan eller via en telefonsvarare. Du får också ett anställningsbevis inom några veckor.

Du som fått anställning kan se det i dokumentet nedan.

Om du i ansökan valt att ditt namn inte ska publiceras får du istället ringa Notariekansliets telefonsvarare 036-442 20 40. Där läses namnen upp på dem som fått anställning, men som inte vill få det publicerat.

Det kan alltså vara värt att titta både på dokumentet ovan och ringa.

Om du fått anställning

Om ditt namn finns i dokumentet Tillsatta anställningar eller läses upp på Notariekansliets telefonsvarare innebär det att Notariekansliet fattat ett beslut om att tilldela dig en notarieanställning. 

Du behöver inte kontakta Notariekansliet, aktuell domstol eller annan myndighet för att tacka ja.

Välkommen till en lärorik notarietid!

Notariekansliet skickar ett anställningsbevis per post till dig som fått notarieanställning.

Ungefär två veckor innan du tillträder blir du kontaktad av den domstol eller annan myndighet där du ska arbeta. Du får information om din första tid som notarie samt när och var du ska genomgå din introduktionsutbildning.

Vänd dig till din domstol eller annan myndighet om du har frågor innan du tillträder.

Om ditt namn inte finns med

Om ditt namn inte finns med varken i dokumentet med tillsatta anställningar eller läses upp på Notariekansliets telefonsvarare har du inte fått anställning denna gång.

Välkommen att söka igen!

Återbud

Det händer att en person som fått notarieanställning lämnar återbud. Då kontaktar Notariekansliet via telefon eller e-post den som står näst i tur. Det brukar vanligtvis ske inom en månad.

Tillsättningspoängen varierar

Tillsättningspoängen är olika från omgång till omgång och varierar mellan domstolarna. Det beror på flera faktorer.

  • Antalet lediga platser
  • Hur många som söker
  • Hur de sökande prioriterat anställningarna
  • De sökandes meritpoäng

Tillsättningspoängen brukar vara högre vid de ansökningsomgångar som följer direkt efter examenstillfällena från universiteten, det vill säga omgångarna i januari och juni. Söktrycket brukar då vara högt. Poängen brukar vara något lägre vid övriga ansökningsomgångar under vår och höst.

Poängen för antagning till återbudsplatser brukar vara lägre, men det beror också på vilken domstol det gäller.

Viktiga datum

Antagning till notarieanställning sker sex gånger per år. Håll koll på när annonser publiceras, när ansökan ska vara inne, när beslut om tillsatta anställningar meddelas samt tillträdesdag.

Frågor och svar

Tillsättningen innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed inte behöver tacka ja till anställningen. Du omfattas redan då av gällande regler om uppsägningstid. Sök därför bara de anställningar som du verkligen är beredd att tillträda och tänk igenom din rangordning när du fyller i ansökningsblanketten. Domstolen räknar med att du som notarie kan börja din anställning vid det datum som domstolen har önskat.

Nej, har du tilldelats en av de anställningar som du har sökt är du inte aktuell för några återbud. Återbud tillsätts bland dem som inte har fått någon anställning vid tillsättningen.

Uppdaterad
2021-05-12