Säkerhetskontroll

Information om säkerhetskontroll

Hovrätten genomför säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Kontrollen genomförs av särskilt utbildade ordningsvakter. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Undvik därför att ta med större väskor med mycket innehåll. När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till hovrättens lokaler. Säkerhetskontrollen omfattar dock inte hovrättens anställda eller nämndemän, anställda i de myndigheter som har lokaler i hovrätten och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i hovrättens lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer.

För att undantas från säkerhetskontrollen krävs att kallelse samt giltig tjänstelegitimation eller fotolegitimation uppvisas.

Uppdaterad
2022-03-11