Presentationsteknik i förhandlingssalar - för alla som medverkar i en rättegång

Broschyren nedan har sammanställts för att informera om den presentationsteknik som för närvarande installeras vid Sveriges Domstolar, samt vilka regler som gäller för att utnyttja dessa utrustningar.

Den som har med sig egen uppspelningsutrustning, exempelvis bärbar dator, videokamera eller DAT-bandspelare, och ämnar ansluta sig till salens presentationsutrustning, ansvarar för att den medhavda utrustningen går att ansluta till salens uttag.

Mer detaljerad information ges i broschyren.

Uppdaterad
2019-03-21