Så funkar domstolen

Med start hösten 2023 ska hovrätten bidra till att öka kunskaperna kring domstolar, rättsstaten och demokrati. Det gör vi genom ett samarbete med Malmös lärarutbildning, besök på gymnasieskolor, studiebesök och genom filmer.

Filmer

Hovrätten kommer att spela in ett antal filmer om olika ämnen som berör domstolen, rättsstaten och demokrati. Filmerna är tänkta att kunna användas i undervisning eller för den som på egen hand vill lära sig mer.

Filmerna kommer att publiceras på denna sida efterhand som de blir klara.

Besök på skolor

Våra domare besöker gärna skolor för att hålla en föreläsning om domstolarnas verksamhet och rättsstaten. I föreläsningen ingår bland annat:

  • Domares oberoende och självständighet
  • Hur styr lagarna domstolarna?
  • Några grundläggande rättsprinciper
  • Medborgares rättigheter och skyldigheter
  • Hur går en rättegång till?
  • Hur blir man domare och är det att arbets som domare?

Under hösten 2023 har hovrätten erbjudit skolbesök hos gymnasieskolor i Malmö. Erbjudandet kommer att utökas till fler gymnasieskolor i Skåne och även SFI-utbildningar.

Boka ett besök

Är du lärare och vill boka in ett besök från hovrätten? Kontakta Emma Regnér, 040-35 57 23 eller Christina Söderbäck Hedén, 040-35 57 65. Det går också bra att skicka e-post.

Samarbete med lärarutbildning

Hovrätten ska hålla föreläsningar och seminarier för de elever som går lärarutbildningen på Malmö universitet. 

Genom att ge de framtida lärarna en så bra grund som möjligt tror vi att deras kommande elever också får bättre förutsättningar för att förstå domstolens roll.

Studiebesök på hovrätten

Vi har sedan tidigare erbjudit studiebesök på hovrätten. Det kommer vi att fortsätta med och även erbjuda en presentation i samband med besöket.

Uppdaterad
2023-10-24