Ändrade öppettider från 1 april

Från och med den 1 april 2021 kommer Hudiksvalls tingsrätt att öppna kl. 08.30 i stället för kl. 08.00.

Detta gäller även vid förkortade arbetsdagar.

Öppettiderna i sin helhet visas under tingsrättens kontaktinformation.

Uppdaterad
2021-03-17