Information med anledning av Coronavirus

Begränsning av antalet samtida besökare i tingsrättens lokaler

Av smittskyddsskäl får tills vidare antalet samtida besökare som uppehåller sig i de allmänna utrymmena (utanför tingssalarna) inte överstiga 15 personer i Tingshuset respektive 5 personer i Annexet.

Under ditt besök på tingsrätten, tänk på att upprätthålla minst en meters avstånd till andra människor.

Du som uppvisar tecken på snuva, hosta eller andra liknande symptom, vänligen återkom efter två dagars symptomfrihet eller kontakta tingsrätten på telefon eller e-post.

Åhörarplatserna har begränsats.

 

Tack för visad hänsyn!

Christian von Szalay
Lagman & domstolschef

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka tingsrätten.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom. En aktuell lista över symptom på Covid-19 finns på 1177 Vårdguiden.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Ska du delta i en förhandling?

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till oss.

Telefon: 0650-37450

E-post:

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. På deras webbplats finns också en aktuell lista över symptom och annan information om covid-19.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2020-03-09