Öppettider

Expeditionstid
Nämnden delar expedition med Göteborgs tingsrätt och kan ta emot handlingar vardagar mellan kl. 08.00-16.30.

Nämndens öppettider
Måndag-fredag
Kl. 09.00-12.00 och
kl. 13.00–15.00

Öppethållandet kan inskränkas t.ex. under dag före helgdag.

Nämnden håller många sammanträden utanför Göteborg, det är därför inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Nämnden ger inga juridiska råd
Det är viktigt att nämnden är objektiv och opartisk. Vi talar inte om hur en viss bestämmelse ska tillämpas. Nämnden ger inte heller råd om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Allmänna frågor
Frågor som inte gäller pågående ärenden.
Telefon nr: 031-314 03 80

Telefontid
måndag till onsdag kl. 10.00–12.00.

Från och med den 1 februari har nämnden telefontid måndagar och onsdagar mellan kl. 13.00 och 14.30 samt fredagar mellan kl. 10.00 och 12.00.

Publicerad
2019-09-12
Uppdaterad
2019-09-12