Vem möter du?

Hyres- och arrendenämnden i Göteborg har 15 anställda, fem hyresråd, nio handläggare och en informatör.

Handläggarna bereder ärendena som handläggs vid nämnden. De registrerar och kommunicerar de handlingar som kommer in, planerar och kallar till sammanträden och svarar på frågor om pågående ärenden.

Hyresråden, som är jurister, medlar och fattar beslut i de ärenden som handläggs vid nämnden.

De flesta ärenden i nämnden avgörs efter ett sammanträde. Vid sammanträdet är hyresrådet ordförande. I de flesta fall deltar också två intresseledamöter, som har erfarenhet från det område som ärendet handlar om. Intresseledamöterna är inte anställda vid nämnden utan tjänstgör endast vid sammanträdena.

Handläggarna deltar ibland även som protokollförare vid sammanträdena.

Informatören svarar på allmänna frågor under vissa tider.

Uppdaterad
2019-07-01