Blanketter för ansökan

Blankett HN1 använder du när du ansöker om medling, dispens eller beslut hos hyres- och arrendenämnderna. Blankett HN1b kan du använda när du ansöker om beslut om åtgärds- eller upprustningsföreläggande. De övriga blanketterna ska du använda när du vill avstå från besittningsskydd.

Använd Ansökan HN1 när du vill ansöka om medling, dispens eller beslut i hyres- och arrendenämnderna.

Använd blankett HN1b när du vill ansöka om beslut om åtgärds- eller upprustningsföreläggande.

Överenskommelser som kräver hyresnämndens godkännande

Information om avstående från besittningsskydd finns både i anslutning till blanketterna och under "Besittningsskydd - Bostad" och "Besittningsskydd - Lokal". Se relaterad innehåll längst ner på sidan.

En ansökan eller överenskommelse om att avstå från besittningsskydd som kräver hyresnämnds godkännande ska du skicka till hyresnämnden.

OBS! Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.

Bostad, HN-2

Lokal, HN-3

Överenskommelse som gäller utan hyresnämndens godkännande

Obs! En överenskommelse om avstående från besittningsskydd som gäller utan hyresnämndens godkännande ska inte sändas in till hyresnämnden.

Bostad, HN-4

Lokal, HN-5

Uppdaterad
2019-09-16