Villkorsändring

En arrendator av ett lägenhetsarrende har inte rätt att få arrendevillkoren prövade, eftersom han eller hon saknar besittningsskydd.

Om arrendatorn och jordägaren inte kommer överens om en villkorsändring måste arrendatorn välja mellan att acceptera de löpande villkoren eller säga upp avtalet för avflyttning.

Arrendatorn har inte rätt till skadestånd eller prövning om jordägaren säger upp avtalet eller erbjuder förlängning på andra villkor.

Uppdaterad
2019-09-16