Information med anledning av coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka någon domstol eller nämnd.

Är du kallad till en förhandling i domstol?

Kontakta berörd domstol för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till aktuell domstol eller nämnd istället.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen 

Uppdaterad
2020-03-12