Information med anledning av coronavirus

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka någon domstol eller nämnd. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Är du kallad till en förhandling i domstol?

Kontakta berörd domstol för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Åhörare och studiebesök

Under rådande pandemi kan domstolarna besluta om olika åtgärder för att förhindra smittspridning. Exempelvis kan antalet åhörarplatser vara begränsat. Många domstolar tar nu inte heller emot studiebesök. Kontakta berörd domstol för att få information om vad som gäller.

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik över hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas veckostatistik över antalet:

  • inställda förhandlingar
  • videokonferenssamtal
  • företagsrekonstruktioner och konkurser
  • inkomna och avgjorda mål
  • antalet videokonferenssamtal från förhandlingssalar

Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. På deras webbplats finns också en aktuell lista över symptom och annan information om covid-19.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen 

Uppdaterad
2020-11-19