Skicka säker e-post till tingsrätten

Sveriges Domstolar erbjuder ett formulär för att skicka ett meddelande till domstolen med säker e-post. Det innebär att meddelandet lagras på en krypterad server hos Domstolsverket och inte skickas över internet.

Meddelandet skickas till registrators e-postadress på domstolen. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas, i storlek upp till 30 Mb.

Kontakta domstolen med vårt säkra kontaktformulär

Om du vill skicka uppgifter till domstolen på ett säkert sätt kan du använda vårt kontaktformulär. Meddelandet lagras krypterat på en server hos oss istället för att skickas öppet över nätet.

Välj vilken domstol du vill kontakta och fyll i resten av formuläret.

När du skickat meddelandet visas det som en PDF som du kan spara ned.

OBS! Om du inte får en bekräftelse på att meddelandet kommit fram - kontakta domstolen.

Uppdaterad
2019-06-05