Information med anledning av covid-19 till dig som ska besöka kammarrätten

Alla har ett eget ansvar att förebygga och undvika spridning av smitta. Det gäller såväl i tjänsten som i privatlivet. Vi uppmanar därför samtliga besökare till kammarrätten att vara observanta på symtom på covid-19 samt att stanna hemma om de känner tecken på sjukdom.

Symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2020-03-15

Stanna alltså hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra, även vid lindriga symtom.

Om du ska delta i en förhandling och känner sjukdomssymtom

Ta kontakt med kammarrättens reception på tel. 031-732 74 00 så fort som möjligt och meddela att du inte kan komma.

För mer information om covid-19, besök Folkhälsomyndighetens hemsida,

Uppdaterad
2020-03-06