Information med anledning av coronavirus

Besök bara domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymptom. Är du kallad till förhandling men är sjuk måste du ta kontakt med oss.

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka kammarrätten/Migrationsöverdomstolen. Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Är du kallad till en förhandling?

Kontakta oss för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

Uppdaterad
2020-04-25