Öppettider

Expeditionstid
(registratur, arkiv, kanslier)

Måndag - fredag
8:00-16:00

Växelns öppettid

Måndag - fredag
8:00-16:30

Uppdaterad
2019-10-21