Våra lokaler

Här hittar du information om kammarrättens lokaler.

Postadress:
Box 2302, 103 17 Stockholm
Besöksadress:
Birger Jarls torg 5

Uppdaterad
2019-10-21