Säkerhet och tillgänglighet

Ta med dig kallelsen till domstolen. Där står målnumret och vilken sal den muntliga förhandlingen ska hållas i.

Informationstavla

Inne i domstolen finns informationstavlor som visar i vilken sal rättegången hålls. Du behöver inte anmäla att du kommit. När rättegången börjar, ropas det ut i högtalaren.

Säkerhet och tillgänglighet

Domstolens lokaler och allmänna utrymmen är utformade för att vara tillängliga och kännas trygga för alla. Det går bra att boka ett partsrum om man behöver sitta avskilt inför förhandlingen. Partsrum bokas i receptionen. 

Det finns tillgång till wifi för parter och ombud. Inloggningskoder lämnas av receptionen.

Kammarrättens lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas då som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

 

Uppdaterad
2019-09-05