Öppettider

Expeditionstid samt växelns öppettid är helgfri måndag till fredag mellan 08:00 – 16:00.

– Förkortad expeditionstid

Fredagen den 1 november 2019 har vi expeditionstid mellan 08:00 – 10:00.

Hovrätten Nedre Norrland och Kammarrätten Sundsvall interiortKammarrättens och Hovrättens gemensamma reception
Publicerad
2019-09-02
Uppdaterad
2019-09-02