Information med anledning av coronavirus

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka kammarrätten eller någon annan domstol.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom. En aktuell lista över symptom på Covid-19 finns på Vårdguiden 1177.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post. Se kontaktinformation nedan. Du kan också nå kammarrättens kansli på telefon 060-18 66 35.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. På deras webbplats finns också en aktuell lista över symptom och annan information om covid-19.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2020-04-30