Öppettider

Expeditionstid samt växelns öppettid är helgfri måndag till fredag mellan 08:00 – 16:00.
Hovrätten Nedre Norrland och Kammarrätten Sundsvall interiortKammarrättens och Hovrättens gemensamma reception
Uppdaterad
2019-09-02