Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän.

Nämnden har sitt kansli hos Kammarrätten i Sundsvall.

E-post: overklagandenamnden@dom.se

Telefon: 060-18 66 00

Mer information finns på nedanstående sida.

Publicerad
2019-09-02
Uppdaterad
2019-09-02