Så får du använda vårt material

Allt material på webbplatsen är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera oss gärna men ange källa. Du får länka till Sveriges Domstolars webbplats samt använda delar av vårt material, men respektera följande förhållningsregler.

Länkningspolicy

Länka till vår webbplats

  • länken till www.domstol.se ska vara angiven på ett neutralt sätt.
  • inte använda Sveriges Domstolars logotyp för att länka till vår webbplats. Genom det undviks eventuell tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • länka så att Sveriges Domstolars webbplats inte placeras inom ramarna (framesets) för en annan webbplats.

Så länkar vi till andra webbplatser

Sveriges Domstolar länkar i första hand till myndigheter och organisationer som vi har ett direkt samarbete med. Du lämnar vår webbplats när du går till någon av dessa sidor. Vi ansvarar inte för innehållet på de externa webbplatser vi länkar till.

Sveriges Domstolar länkar också till våra konton i sociala medier.

Bild, text och upphovsrätt

De bilder som finns på webbplatsen är framtagna för att användas på vår webbplats, antingen av egen personal på domstolen, myndigheten eller via leverantör.

Vill du använda en bild som finns på webbplatsen behöver du i första hand kontakta ansvarig myndighet eller domstol för innehållet. Domstolsverket ansvarar för det övergripande innehållet och varje enskild domstol ansvarar för det som publiceras på deras del av webbplatsen.

Kontakta domstolens eller myndighetens registrator med länk till bilden du vill använda.

Efter godkännande att använda materialet skall fotograf och myndighet anges i samband med publicering. Vi rekommenderar att använda bildtext i anknytning till bilden.

Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter.

Pressbilder

Sveriges Domstolar tillhandahåller vissa pressbilder. Pressbilder och bilder på ledning får enbart användas av medier i redaktionellt syfte. 

Filmer

Sveriges Domstolars filmer får användas inbäddade via vår YouTube-kanal. Filmerna får inte förvanskas eller förses med missvisande texter. Det ska framgå tydligt i sammanhanget att vi är avsändare.

Uppdaterad
2022-03-04