Information med anledning av Coronavirus

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka Kristianstads tingsrätt.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till oss istället.

alt.

Telefon: 044-18 36 00, 044-18 36 91

Tingsrätten har bestämt att inte generellt, i förväg, ställa in förhandlingar som redan är inbokade och/eller utsatta. I stället prövas varje enskilt mål för sig.

Information till samtliga besökande

Om du är sjuk eller har influensaliknandesymptom som hosta, feber, halsont, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka tingsrätten utan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Undvik alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Om du besöker tingsrätten så tänk på att hålla avstånd. Vi har med hänsyn till pandemin begränsat antalet platser för åhörare. Som åhörare ska du välja en plats med så stort avstånd till andra åhörare som möjligt.

Vid köbildning till receptionen eller någon förhandlingssal så var vänlig att respektera avståndsmarkeringarna på golvet.

För att undvika trängsel i väntsalarna börjar dagens första förhandlingar vid olika klockslag.

För dig som har en kallelse till tingsrätten

Om du fått en kallelse till tingsrätten gäller den till dess du får besked om något annat. Tingsrättens utgångspunkt är att alla förhandlingar hålls i vanlig ordning. Om en enskild förhandling blir inställd underrättas du som är kallad om detta.

Ska du delta i ett brottmål kan det hända att åklagaren och andra kallade närvarar via videolänk. Detta sker när det är lämpligt. Det kan även vara så att du själv har blivit kallad att närvara via videolänk vid denna eller vid en annan domstol.

Undvik trängsel och respektera markeringarna på golvet in till salarna som visar vilket avstånd som ska hållas vid köbildning.

Använd handspriten som finns i foajén.

Om du är sjuk eller håller på att bli sjuk och har influensaliknande symptom som snuva, hosta, halsont eller feber ska du kontakta tingsrätten.

Studiebesök

Med hänsyn till Covid-19 är alla studiebesök inställda.

Statistik och nyheter med anledning av coronaviruset

Domstolsverket tar fram statistik om hur domstolarna påverkas av coronapandemin. I statistiken redovisas siffror över antalet inställda förhandlingar varje vecka. Här kan du också ta del av de nyheter som publicerats.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. På deras webbplats finns också en aktuell lista över symptom och annan information om covid-19.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2022-01-12