Information med anledning av Coronavirus

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, ska du inte besöka Kristianstads tingsrätt

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post kristianstads.tingsratt@dom.se

Du kan också kontakta oss under våra telefontider på 044-18 36 00 alt. 044-18 36 91

Frågor om covid-19

Om du har symtom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Uppdaterad
2020-03-20