Ansök om egen konkurs

Ansökan om egen konkurs är avgiftsfri.

 1. 1

  Fyll i blanketten

  • Blanketten går att fylla i direkt i datorn.
  • Tänk på att kryssa i att du inte kan betala dina skulder (är på obestånd) och att betalningsproblemet inte är tillfälligt.
 2. 2

  Bifoga handlingar

  För privatpersoner

  Om ansökan gäller en fysisk person ska du bifoga ett hemortsbevis som du kan beställa från Skatteverket.  

  För juridiska personer

  Om ansökan gäller en juridisk person (till exempel aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag) ska du bifoga ett registreringsbevis. Det får inte vara äldre än en månad. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.

  För dödsbo

  Om ansökan gäller ett dödsbo ska du bifoga en registrerad bouppteckning med bilagor, om det finns.

 3. 3

  Signera och skicka in

  Du kan signera och skicka in din konkursansökan via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Om du inte kan eller vill skicka in via e-tjänst

Signera och skicka in via posten

Bifoga fullmakt

Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in i original till domstolen. Ange ombudets:

 • Namn
 • E-post
 • Postadress
 • Telefonnummer

Skicka eller lämna in ansökan och bilagorna till rätt tingsrätt

 • För enskild firma eller privatperson ansöker du där du var folkbokförd den 1 november förra året.
 • För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.
 • För dödsbo ansöker du hos tingsrätten där den avlidne var folkbokförd den 1 november förra året. 
 • Om du lämnar ansökan på plats i domstolens lokaler bör du vara beredd att uppvisa ID-handling.
Uppdaterad
2021-10-28