Faxen avvecklades

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med tingsrätten via fax har tingsrätten beslutat att upphöra med användandet av fax från den 15 september 2019.

Tingsrätten kan i stället kontaktas via e-post.

Publicerad
2019-08-26
Uppdaterad
2019-08-26