Besök under pandemin

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.

Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

Om du är kallad till domstolen gäller kallelsen tills du får någon annan information. Har du symptom, även lindriga sådana, måste du kontakta domstolen. Kontaktuppgifter till domstolen står på din kallelse.

Uppdaterad
2020-11-06