Säkerhetskontroll juni 2020

Tingsrätten har säkerhetskontroll

Datum med säkerhetskontroll

  • 2 juni

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Uppdaterad
2020-04-14