Vägbeskrivning och parkering

Tingsrätten finns i Rättscentrum, där även fler andra myndigheter finns. Byggnaden är mittemot Luleå Busstation och i närheten av Järnvägsstationen.

Parkering
Luleå tingsrätt förfogar inte över egna parkeringsplatser. Vi hänvisar till de avgiftsbelagda kommunala parkeringsplatserna kring domstolsbyggnaden. Det finns handikapparkeringar för besökare till fastigheten.

Handikappingång
Domstolens huvudentré är handikappanpassad. På insidan av entrén finns en handikaphiss.

Uppdaterad
2019-03-21