Hitta hit

Besöksadress

Tingsrättsplatsen 2, Lund

Ändrad körväg till Lunds tingsrätt

Med start den 26 juli 2021 stängs Byggmästaregatan av för ombyggnad, något som påverkar angöringsvägen till Lunds tingsrätt.

Korsningen Vävaregatan/Byggmästaregatan kommer att vara avstängd på grund av byggarbetet och bilister hänvisas till Kung Oskars väg – Fabriksgatan – Sockerkokaregatan och Vävaregatan för att komma till Bruksgatan, se körvägen markerad på kartan. Byggmästaregatan kommer att vara avstängd fram till april 2022.

Byggmästaregatan stängs av för byggnation av separerade cykelvägar på bägge sidor körbanan för att skapa en tryggare trafikmiljö för fotgängare och cyklister. Ombyggnaden genomförs av Lunds kommun och finansieras av staten via Sverigeförhandlingen – ett avtal mellan kommunen och staten där staten medfinansierar viktiga infrastruktursatsningar och kommunen står för utbyggnad av kollektivtrafik, bostäder och cykelåtgärder som motprestation.

Läs mer om Byggmästaregatans omvandling här: 

Parkering

Tre avgiftsbelagda parkeringar finns i nära anslutning till tingsrätten i Lund.

Bra att veta

Äta lunch

Det finns flera caféer och lunchrestauranger på gångavstånd från Lunds tingsrätt. De flesta belägna i Lunds centrum, på andra sidan järnvägsstationen samt i området runt bostadsrättsföreningen Sockerbruket.

WIFI

Parter i mål och professionella aktörer har tillgång till trådlöst nätverk på tingsrätten. Lösenord till nätverket delas ut i tingsrättens reception. För att få tillgång till det trådlösa nätverket krävs legitimation.

ReceptionenReceptionen där man får hjälp med vittnesersättningar, lösenord till wifi och andra frågor.

Lunds tingsrätt - Landskrona

Tingsrätten har för närvarande inte någon verksamhet i Landskrona, bland annat av säkerhetsskäl. Alla mål från Landskrona handläggs i Lund. Frågan om den framtida verksamheten i Landskrona bereds av tingsrätten och Domstolsverket.

Alla besökare till Lunds tingsrätt hänvisas därför till tingsrättens lokaler i Lund.

Uppdaterad
2022-02-23