Studiebesök

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas i en domstol oftast huvudförhandling och de är som huvudregel offentliga. Rätten kan dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Rätten kan också besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen.

Tänk på detta inför studiebesöket.

Om ni är en större grupp som vill komma på besök, kontakta domstolen så att den förhandling ni önskar besöka är förlagd i en tillräckligt stor sal. Vi har få stora förhandlingssalar och har därför begränsade möjligheter att ta emot flera större grupper samtidigt.

Några dagar före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingen inte ställts in.

Personalen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

Uppdaterad
2022-03-14