Våra förhandlingssalar

Lunds Tingsrätt har 15 salar. 11 huvudförhandlingssalar varav 2 är salar med förhöjd säkerhet och 4 salar är kombisalar, vilket gör att de kan byggas om till muntliga förberedelsesalar.

Det finns även 4 salar som endast används vid muntliga förberedelser och edgångar.

Utöver detta finns 13 samtalsrum som kan användas för att kunna samtala med sitt ombud eller för medhörning och medseende under förhandlingar.

Sal

Huvudförhandlingssalar

Antalet platser avsedda för åhörare:

Sal 1 – 20 platser
Sal 2 – 13 platser
Sal 3 – 20 platser
Sal 4 – 13 platser
Sal 5 – 32 platser
Sal 10 – 32 platser
Sal 11 – 6 platser
Sal 12 – 16 platser
Sal 13 – 6 platser
Sal 14 – 16 platser
Sal 15 – 24 platser

Uppdaterad
2022-03-14