Kontaktinformation

Lunds tingsrätt
Organisationsnummer: 202100-2742
Tel: 046-16 04 00
E-post: lunds.tingsratt@dom.se
Webbplats: www.lundstingsratt.domstol.se

Expeditionstider: måndag - fredag 08.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00 - 13.00, veckorna 26 - 33

Tingsrättens geografiska område omfattar följande kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lund, Staffanstorp, Svalöv och Lomma.

Myndighetschef: Göran Lundahl

Dataskyddsombud: Susanna Pålsson Helander
E-post: lunds.tingsratt.dataskyddsombud@dom.se

Postadress:
Box 75
221 00 Lund

Besöksadress:
Tingsrättsplatsen 2
222 37 Lund

Uppdaterad
2019-06-26