Information om Lunds tingsrätt

Organisationen

Lunds tingsrätt har ca 90 anställda och är organiserade i tre dömande enheter och en enhet för support och säkerhet. Lagmannen Göran Lundahl är myndighetschef.

Två dömande enheter, som leds av chefsrådmän, handlägger domstolens tvistemål, ärenden och konkurser. Enheterna är i princip lika stora.

Brottmålsenheten leds av en enhetschef och handlägger alla brottmål.

Enheten för support och säkerhet består av tre grupper; lokal/säkerhet, poolen och administration. Enheten för support och säkerhet leds av den administrativa chefen.

Domstolens verksamhet

Lunds tingsrätts domkrets (domsaga)består av Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lund, Staffanstorp, Svalöv och Lomma kommuner. Tingsrätten bedriver sin verksamhet i Lund och har också kansliort i Landskrona. Där bedrivs dock inte någon verksamhet.

Till domstolen kommer det ca 6 200 mål och ärenden årligen, varav ca 2 450 brottmål, 1 150 familjemål, 1 150 övriga tvistemål och 1 450 ärenden, inklusive konkurser (2016 års siffror)

Följ domstolens verksamhet

Lunds tingsrätt har en twitterkonto, där vi lägger ut uppgifter om pressmeddelanden, förändrade öppettider m.m. Följ oss på @lundstingsratt

Uppdaterad
2019-08-19