Information om Lunds tingsrätt

Organisationen

Lunds tingsrätt har cirka 90 anställda och är organiserade i tre dömande enheter och en enhet för support och säkerhet. Lagman Björn Hansson är myndighetschef.

Två dömande enheter, som leds av chefsrådmän, handlägger domstolens tvistemål, ärenden och konkurser. Enheterna är i princip lika stora.

Brottmålsenheten leds av en enhetschef och handlägger alla brottmål.

Enheten för support och säkerhet består av två grupper; lokal/säkerhet och administration. Enheten för support och säkerhet leds av den administrativa chefen.

Domstolens verksamhet

Lunds tingsrätts domkrets (domsaga) består av Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lund, Staffanstorp, Svalöv och Lomma kommuner. Tingsrätten bedriver sin verksamhet i Lund. 

Till domstolen kommer det drygt 7 000 mål och ärenden årligen, varav cirka 3 200 brottmål, 1 060 familjemål (inklusive gemensamma ansökningar), 1 100 övriga tvistemål (inklusive FT-mål) och 1 6 00 ärenden (inklusive konkurser). (2022 års siffror).

Uppdaterad
2023-05-31