Information med anledning av Coronavirus


Denna sida kontrolleras regelbundet och uppdateras vid behov.

Information till samtliga besökande

Undvik alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Om du besöker tingsrätten så tänk på att hålla avstånd. Som åhörare ska du välja en plats med avstånd till andra åhörare.

Om du har influensaliknande symtom ska du inte besöka tingsrätten utan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma.

Syftet med uppmaningen är att minska risken för smitta generellt och skydda personer som tillhör olika riskgrupper.

För dig som har en kallelse till tingsrätten

Om du fått en kallelse till tingsrätten gäller den till dess du får besked om något annat. Tingsrätten håller alla förhandlingar i vanlig ordning. Observera att antalet platser i förhandlingssalarna är begränsat. Tingsrätten kommer löpande ta ställning till hur tingsrättens arbete kan fortskrida och eventuella förändringar kommer att meddelas till parter samt här på hemsidan.

Om du är sjuk eller håller på att bli sjuk och har influensaliknande symptom som snuva, hosta, halsont eller feber ska du kontakta tingsrätten.

Kontaktuppgifter står på din kallelse men du kan också kontakta oss via:

Mail:  malmo.tingsratt@dom.se
Telefon: 040-35 30 00, under våra telefontider.

Nämndemän

Tingsrätten har informerat de nämndemän som är över 70 år att de p.g.a. nuvarande smittorisk väljer själva om de vill tjänstgöra på tingsrätten.

Studiebesök

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Frågor om covid -19

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Information about coronavirus (COVID-19) 

Due to covid-19, please contact us by email in the first instance. Only visit the court if you have to.

If you have cold symptoms or symptoms of a respiratory infection, even mild symptoms, do not visit the court.

Are you summoned to a court hearing?

If you have received summons to a court hearing but are unable to attend you must contact the court for information on what applies.

Se information från Folhälsomyndigheten och UD

Uppdaterad
2021-03-12