Malmö tingsrätt upphör att kommunicera via fax

Uppdaterad
2019-12-17