Malmö tingsrätt upphör att kommunicera via fax

Malmö tingsrätt har beslutat att sluta använda fax från och med den 1 januari 2020.

Domstolarna är inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Eftersom endast en mycket liten del av kommunikationen sker via fax har tingsrätten beslutat att sluta använda fax från och med den 1 januari 2020.

Handlingar som tidigare översänts till Malmö tingsrätt med fax kan framöver skickas med e-post till malmo.tingsratt@dom.se.

 

Uppdaterad
2019-12-17