Pågående mål

Frågor om pågående mål

Är Du part, ombud eller annan aktör går det bra att direkt kontakta den avdelning som finns angiven på kallelse eller annan handling som Du fått från tingsrätten. Tingsrättens serviceenhet kan också lämna uppgifter angående mål eller ärenden. Mailadresserna är:

Malmö tingsrätt:

malmo.tingsratt@dom.se

Avdelning 1:

avd1.malmo.tingsratt.brottmal@dom.se (brottmål)

avd1.malmo.tingsratt@dom.se (tvistemål och ärenden)

Avdelning 2:

avd2.malmo.tingsratt.brottmal@dom.se (brottmål)

Avdelning 3:

avd3.malmo.tingsratt@dom.se (Brottmål och tvistemål)

Avdelning 4:

avd4.malmo.tingsratt@dom.se (Brottmål och tvistemål)

konkurs@dom.se (konkurser)

Serviceenheten:

malmo.tingsratt.service@dom.se 

Avgjorda mål och ärenden

Beställningar av allmänna handlingar hanteras av tingsrättens arkiv.
Beställningar görs i första hand via mail. Mer information finns under rubriken Arkiv och Beställning av kopior av allmänna handlingar.

arkivtma@dom.se

Uppdaterad
2020-03-30