Till Dig som är vittne eller målsägande

Du som är kallad till förhandling i tingsrätten kan ha många frågor inför den kommande rättegången.

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och
utan kostnad vara till Din hjälp i samband med rättegången.
Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genom-
gått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnads-
löfte.

Om Du vill att ett vittnesstöd skall finnas på tingsrätten i sam-
band med rättegången är Du välkommen att ringa nedan-
stående telefonnummer.

Kontaktperson: Karin Lindberg
Samordnare för Vittnesstödsverksamheten i Malmö

Telefon:090 - 70 82 18

Mobil:070-275 61 62

E-post: karin.lindberg@brottsoffermyndigheten.se

 

Vittnesstöd
Uppdaterad
2019-07-09