Mål: B 4585-15

Avgörande

Fråga om fornminnesbrott enligt 2 kap. 21 § fornminneslagen (1988:950). Av utredningen i målet har framgått att de objektiva förutsättningarna för fornminnesbrott förelegat. Åklagaren har dock inte visat att brottet begåtts i bolagets näringsverksamhet. Talan om företagsbot har därför ogillats.