Mål: ÖÄ 8185-19

Ändring av arrendevillkor, jordbruksarrende

Ändring av arrendevillkor, jordbruksarrende

MÖD har avslagit ett överklagande av arrendenämnds beslut om arrendevillkor för jordbruksarrende.