Mål: ÖÄ 10413-19

Avgörande

Fråga om arrendeavgifters storlek för bostadsarrenden (fritidshus) belägna på öar inom Oxelösunds skärgård som saknar reguljär båtförbindelse. Hovrätten har ansett att arrendeställenas begränsade tillgänglighet och särskilda utsatthet för stoftnedfall och ljudstörningar från närliggande industriområde som utgångspunkt påverkar avgiften i sänkande riktning. Bedömningar måste dock göras i de enskilda fallen. Arrendenämndens beslut har beträffande flera arrendeställen ändrats och avgifterna sänkts.