Behörighetskrav

Behörighetskrav för tekniska råd

Du ska ha examen från universitet eller högskola med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom till exempel områden som samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, miljö- och hälsoskydd, biologi, kemi, geologi, hydrologi. Dessutom krävs bred, kvalificerad och mångårig erfarenhet av frågor som rör vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet. Erfarenhet av tillämpning av lagstiftning inom mark- och miljöområdet genom arbete vid till exempel myndighet eller företag, kan vara meriterande.

Arbetet som tekniskt råd kräver analytisk förmåga och förmåga att omsätta sina kunskaper i rättsliga ställningstaganden samt ett gott omdöme. Det krävs också mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt att förmedla sina fackmässiga kunskaper och slutsatser på ett pedagogiskt och för rättstillämpningen relevant sätt. Intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktigt, liksom förståelse för domstolens roll i samhället.

Du som ansöker ska också motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Behörighetskrav för juristdomare med vatteninriktning

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.

Erfarenhet av de rättsområden som förekommer vid mark- och miljödomstolen kan vara meriterande.

Eftersom arbetet sker i nära samarbete med tekniska råd, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare är det viktigt att du har lätt att samarbeta med andra. Som rådman kommer du att leda yngre jurister i deras arbete, vilket kräver en god pedagogisk förmåga. Det är också viktigt att du ser värdet i att utveckla arbetsmetoder/rutiner och att arbetet drivs effektivt.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bland annat inom ramen för Domstolsakademin.

Uppdaterad
2020-08-13