Telefon, växel
08-561 690 00
Myndighetschef
Thomas Rolén
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Birger Jarls torg 5, 111 28 Stockholm
Postadress
Box 2302, 103 17 Stockholm
Leveransadress
Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm
Sociala medier
Kammarrätten

Öppettider

Expeditionstid - registratur, arkiv, kanslier

Måndag–fredag: 08.00-16.00

Växelns öppettid

Måndag–fredag: 08.00-16.30