Telefon, växel
08-561 690 00
Myndighetschef
Thomas Rolén
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Birger Jarls torg 5, 111 28 Stockholm
Postadress
Box 2302, 103 17 Stockholm
Leveransadress
Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm
Sociala medier
Kammarrätten

Öppettider

Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymptom. Är du kallad till förhandling men är sjuk måste du ta kontakt med oss.

Öppettider

Expeditionstid (registratur, arkiv, kanslier)
Från och med måndag den 27 april 2020 fram till och med fredag den 31 juli 2020 är expeditionstiden: 08.00 - 11.30 respektive 13.00 – 16.00.

Växelns öppettid
Måndag - fredag
8:00-16:30