Mål: UM 4433-19

Prejudikat

Fråga om betydelsen av ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av om dispens ska meddelas från kravet på styrkt identitet i medborgarskapsärende.

Om avgörandet

Målnummer
UM 4433-19
Måltyp
Could not translate CaseType
Föreslagen benämning
MIG 2019-18